AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

镜·双城 Season 1
7.7/10 by 3 users
Title:Mirror: A Tale of Twin Cities
Genre: Sci-Fi & Fantasy
Air Date: 2022-01-16
Season Number: 1
Total Episodes: 43
Overview: In a world populated by powerful gods and warring mortals, two enchanted beings meet in a peace-filled realm: They are Su Mo, a prince of sea gods, and Bai Ying, a princess and descendant of a mighty sword deity. They are immediately attracted to one another and begin on a romance, unaware that they are effectively crossing enemy lines and sparking animosity between two warring factions. Their actions anger other deities and Su Mo is eventually expelled from the realm. Overcome with grief, Bai Ying attempts to put her existence to an end by jumping from a magnificent pagoda.
Stars: Li Yifeng (Su Mo), Yukee Chen (Bai Ying), Zheng Yecheng (Zhen Lan), Yang Zhiwen (Na Sheng), Liu Haikuan (Yun Huan), Ye Shengjia (Yan Xi), Liu Chang (Xi Jing), Tan Kai (Prince Qing), Wang Yuanke (Ru Yi), Tang Mengjia (Ting), Zhao Yaoke (Hong Yuan), Lu Yanqi (Ting), Fan Shuai Qi (Ning Jing), Shen Qi (Fei Lian), Wang Juechen (Han Zhou), Yue Yueli (Da Siming), Jiang Kai (Shi Peng), Han Chengyu (Zhi Xiu), Mikan Ryu (Li Zhu), Mou Xing (Yuan Meng), Jing Lin (Madam Tianxiang)

All Episodes on season 1

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

January 16, 2022
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

January 16, 2022
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

January 16, 2022
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

January 16, 2022
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

January 16, 2022
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

January 16, 2022
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

January 16, 2022
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

January 16, 2022
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

January 17, 2022
Episode 10

Episode 10 : Episode 10

January 17, 2022
Episode 11

Episode 11 : Episode 11

January 18, 2022
Episode 12

Episode 12 : Episode 12

January 18, 2022
Episode 13

Episode 13 : Episode 13

January 19, 2022
Episode 14

Episode 14 : Episode 14

January 19, 2022
Episode 15

Episode 15 : Episode 15

January 23, 2022
Episode 16

Episode 16 : Episode 16

January 23, 2022
Episode 17

Episode 17 : Episode 17

January 24, 2022
Episode 18

Episode 18 : Episode 18

January 24, 2022
Episode 19

Episode 19 : Episode 19

January 25, 2022
Episode 20

Episode 20 : Episode 20

January 25, 2022
Episode 21

Episode 21 : Episode 21

January 26, 2022
Episode 22

Episode 22 : Episode 22

January 26, 2022
Episode 23

Episode 23 : Episode 23

January 30, 2022
Episode 24

Episode 24 : Episode 24

January 30, 2022
Episode 25

Episode 25 : Episode 25

February 01, 2022
Episode 26

Episode 26 : Episode 26

February 01, 2022
Episode 27

Episode 27 : Episode 27

February 02, 2022
Episode 28

Episode 28 : Episode 28

February 02, 2022
Episode 29

Episode 29 : Episode 29

February 06, 2022
Episode 30

Episode 30 : Episode 30

February 06, 2022
Episode 31

Episode 31 : Episode 31

February 07, 2022
Episode 32

Episode 32 : Episode 32

February 07, 2022
Episode 33

Episode 33 : Episode 33

February 08, 2022
Episode 34

Episode 34 : Episode 34

February 08, 2022
Episode 35

Episode 35 : Episode 35

February 09, 2022
Episode 36

Episode 36 : Episode 36

February 09, 2022
Episode 37

Episode 37 : Episode 37

February 13, 2022
Episode 38

Episode 38 : Episode 38

February 13, 2022
Episode 39

Episode 39 : Episode 39

February 14, 2022
Episode 40

Episode 40 : Episode 40

February 14, 2022
Episode 41

Episode 41 : Episode 41

February 15, 2022
Episode 42

Episode 42 : Episode 42

February 15, 2022
Episode 43

Episode 43 : Episode 43

February 16, 2022